prosinec
22

KS v resortu zemědělství pro rok 2015 podepsána!

Po třech kolech složitého a tvrdého vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro resort zemědělství na rok 2015, kdy jediným sporným, ale zato nejproblematičtějším bodem byla úroveň minimálních mzdových tarifů pro příští rok, byla v pondělí 22. prosince 2014 uzavřena dohoda a kolektivní smlouva podepsána. Výsledkem kompromisní dohody byl nárůst minimálních mzdových tarifů pro rok 2015 v průměrné výši 2,7 %.

Bohumír Dufek
předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR
prosinec
16

POZOR ZMĚNA! Předseda vlády B. Sobotka se setká s předsedou ASO B. Dufkem


Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve středu 17. prosince 2014 setká s předsedou Asociace samostatných odborů ČR Bohumírem Dufkem.
Dále se schůzky zúčastní předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša, předseda Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martin Engel, člen předsednictva Asociace samostatných odborů ČR Ladislav Tonar a tajemník Asociace samostatných odborů ČR Martin Vavrečka.
Tématy jednání bude zdravotnictví, doprava, problematika úrazového pojištění a zákon o referendu.
Jednání bude zahájeno ve 14.45 hod. a jeho ukončení se předpokládá v 15.45 hod.
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Původně avizovaná tisková konference se ruší, dotazy novinářům bude po skončení jednání odpovídat předseda ASO Bohumír Dufek.

prosinec
07

Kolektivní vyjednávání v zemědělství

V odvětví zemědělství v ČR se již přes 25 let každým rokem uzavírá kolektivní smlouva vyššího stupně. Povědomí zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů, v resortu zemědělství o existenci a praktických možnostech kolektivního vyjednávání je dosud nedostatečné. Proto se Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) a Zemědělský svaz ČR rozhodly vytvořit osvětový materiál ve formě manuálu, popisující jednotlivé části a pojmy spojené s kolektivním vyjednáváním a leták stručně popisující desatero zásad kolektivního vyjednávání. Více v článku...

Výše uvedené materiály jsou dostupné v tištěné i elektronické verzi:
Desatero kolektivního vyjednávání v zemědělství
Kolektivní vyjednávání v praxi v odvětví zemědělství
prosinec
04

Podmínky odchodu do starobního důchodu

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na starobní důchod a jak je možné zjistit, že tyto podmínky splňuji?
Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě starobního existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.
Starobní důchod je důchod, na který vzniká nárok dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění.
Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Více v článku...
prosinec
03

Portál www.odbory.info byl spuštěn

WWW.ODBORY.INFO - dostupné informace o trhu práce, ochraně práv v pracovněprávních vztazích a sociálním dialogu.
                                                                    Portál byl spuštěn 27. listopadu 2014.


Portál vznikl v rámci projektu "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců – iPodpora“, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/02.00014, financovaného Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
listopad
21

B. Dufek byl znovu zvolen místopředs. 7. regionu EFFAT

Pod heslem "Společně za důstojnou práci a slušné mzdy" se ve dnech 20.-21. listopadu 2014 ve Vídni,  konal 4. sjezd EFFAT (Evropská federace odborových svazů pro odvětví potravinářství, zemědělství, turismu a příbuzných odvětví), zastupující 120 národních odborových svazů z 38 evropských zemí. EFFAT hájí zájmy více než 2,6 milionu členů vůči evropským institucím.

Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR byl na tomto sjezdu znovu zvolen do funkce místopředsedy 7. regionu EFFAT na další funkční období.

Rezoluce k zemedělské politice Evropské unie, schválena na 4. sjezdu EFFAT


červen
05

Navýšení mezd o 3 % v zemědělství podepsáno

Dne 4. června 2014 byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR a Zemědělským svazem ČR s účinností od 1. července 2014 do 31. prosince 2014.


Tímto aktem byl překonán téměř půl roku trvající spor mezi oběma sociálními partnery o navýšení mezd. Podepsaná kolektivní smlouva tak zakotvila nárůst minimálních mzdových tarifů v odvětví zemědělství o 3 %. I když k úpravě tarifů dojde až od poloviny tohoto roku, tak dojednaný nárůst je jedním z největších ve srovnání s ostatními odvětvími a vytváří dobrou základnu pro vyjednávání o mzdách v kolektivní smlouvě pro rok 2015.

červen
03

Prohlášení ASO k vyjádření A. Babiše

Na včerejším jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, a stejně tak ve večerním pořadu ČT 24 "Události, komentáře" toho samého dne, ministr financí Andrej Babiš uvedl, že se mu nelíbí zrušení poplatků za pobyt v nemocnici a zejména zrušení II. pilíře důchodového systému a že se k tomu budou muset ve vládě znovu vrátit. A to přesto, že zrušení jak uvedeného poplatku, tak II. důchodového pilíře odsouhlasily všechny tři vládní strany a zakotvily je do Programového prohlášení vlády. Více v článku...
květen
29

Na pořadu dne je zákon o státní službě

V těchto dnech probíhají intenzivní práce na jednom z nejdůležitějších zákonů, který si prošel již několikaletou cestou návrhů a projednávání, ale nyní již odklad není možný a musí být přijat tak, aby nabyl platnosti dnem 1. ledna 2015. Jde o zákon o státní službě. Více v článku ...
květen
28

Předseda ASO B. Dufek se setká s předsedou vlády

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 29. května 2014 setká s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem.

Tématem společného jednání budou především daně, zdravotnictví a zaměstnanost.
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
15.30 – tiskový brífink předsedy vlády ČR a předsedy Asociace samostatných odborů
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru