Vážené dámy, vážení pánové,

milí přátelé!

Sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky je pro mne příležitostí ke vzpomínkám a k velkému poděkování.

Vzpomínám na rok 1991 - jak ten čas letí – a svou účast na vaší první demonstraci. Čerstvě nabytá svoboda přinesla s sebou i právo odborářů protestovat a hlásit se o svá nezadatelná práva. A že to bylo v době nástupu divokého kapitalismu potřebné!

Odbory ale mají důležitou úlohu i v současnosti, v době, která přináší řadu nejistot a zpochybňování základních hodnot. Vždyť jsme svědky ztráty úcty k práci, mnozí touží proplouvat životem s lehkostí a bez odpovědnosti, která je s prací spojena.

Stejně tak mizí úcta k lidem práce. Jsou uráženi těmi, kdo se sami prohlašují za elitu a výkvět společnosti. Bez lidí práce, bez jejich úsilí, bychom ale nikdy nedosáhli stávající životní úrovně. Patří vám velké poděkování, vždyť pracujete s tím nejcennějším, co máme. S půdou a jejími plody. Nesete odkaz předků, každý váš dotek půdy je vlastně modlitbou díků za předchozí generace.

Druhé poděkování vám náleží za podporu, kterou jste mi vyslovovali i v dobách, kdy jsem čelil výzvám, protivenstvím, kdy jsem se ucházel o důvěru občanů naší krásné země. Mnoho si vážím vaší podpory a nezapomínám.

Přeji vám úspěšný sjezd, mnoho zdaru ve vaší záslužné práci a nebojácná srdce v zápolení za vaše nezadatelná práva.

 

Váš

Miloš Zeman

 

V Praze dne 5. srpna 2020

Diskuze
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 18.10.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru