Úmluvy Mezinárodní organizace práce, upravující problematiku inspekce práce v průmyslu, obchodě a v zemědělství, ukládají členským státům každoročně předkládat Mezinárodnímu úřadu práce všeobecnou výroční zprávu o jejich plnění. Proto byla v Radě vlády pro BOZP ustavena na  tripartitní bázi redakční skupina, která Všeobecnou výroční zprávu za  rok 2012 vypracovala, a to ve spolupráci a s využitím podkladů Státního úřadu inspekce práce, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu.
Po schválení v Radě vlády pro BOZP je Všeobecná výroční zpráva zaslána Generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce. Celé znění všeobecné výroční zprávy naleznete zde:

Všeobecná výroční zpráva o činnosti inspekčních orgánů podle Úmluvy č. 81, o  inspekci práce v průmyslu a obchodě a Úmluvy č. 129, o inspekci práce v  zemědělství za rok 2012


Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR

Zdroj: Rada vlády ČR pro BOZP
© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 29.05.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru