Programové prohlášení vlády ČR a návrh státního rozpočtu pro rok 2019 byly dva hlavní body programu jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), které se v pondělí 9. července uskutečnilo v Praze.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš na tiskové konferenci, po skončení téměř tříhodinového jednání představitelů vlády ČR, dále představitelů zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a zástupců odborových svazů, uvedl, že Programové prohlášení vlády ČR zdůrazňuje ukotvení České republiky v euroatlantické alianci, a dále obsahuje návrhy, čím by se měla vláda ČR v následujícím funkčním období zabývat, ať již jde o zvyšování důchodů či o důchodovou reformu, nebo rovněž o reformu školství či další body vyjmenované v tomto návrhu Programového prohlášení vlády ČR.

Pokud jde o návrh státního rozpočtu ČR pro rok 2019, premiér Andrej Babiš uvedl, že vznikla nová vláda ČR, kdy její ministři se musejí seznámit s návrhem státního rozpočtu a sami ve svých rezortech najít potřebné rezervy, kde by se dalo ušetřit, ať již popuštěním přebytečných zaměstnanců či jiným způsobe, Jedině tak lze získat potřebné peníze na zvýšení platů pracovníků státní správy a veřejné sféry. V této souvislosti podotkl, že vláda bude v tomto směru podporovat potřebné profese, které mají nízké platy a mzdy, a které to potřebují. Uvedl, že se to týká například zdravotních sester, zdravotnického personálu, zaměstnanců kultury apod. Potvrdil, že deficit státního rozpočtu bude ve výši 50 mld. Kč. Dále konstatoval, že vláda vidí jako potřebnou záležitost další investice do dopravní infrastruktury. V této souvislosti poznamenal, že stavební podnikatelé, s nimiž právě v této době také jednal, zdůrazňovali, že kromě výstavby dopravní infrastruktury je zapotřebí investovat i do bytové výstavby, o což by se měl snažit i obce a města, které by na to měly vyčlenit příslušné fondy. V případech, kdy města a obce na tuto činnost nebudou mít dostatek financí, stát se jim pokusí vypomoci. Andrej Babiš se rozhovořili o dalších prioritách vlády ČR v rámci státního rozpočtu, ať již jde o zdravotnictví, školství apod. V závěru svého vystoupení sdělil, že příští tripartita se uskuteční 24. září, kdy se bude projednávat konečné znění návrhu státního rozpočtu před jeho odesláním k projednání do Poslanecké sněmovny. Přičemž celostátní jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční spolu i s krajskými tripartitami.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v svém vystoupení, ocenil, jakým způsobem vláda ČR přistupuje k problematice digitalizace v České republice, zejména z hlediska dalšího prosazování elektronizace státní správy. Konstatoval, že zaměstnavatelé zdůrazňují potřebu podpory výzkumu a jeho uplatnění v praxi. Zároveň upozornil na to, že dosud nebyl v ČR prosazen a schválen zákon o liniových stavbách, který je nutný pro další urychlené budování dopravní infrastruktury. Zároveň uvedl, že Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s navýšením dálniční sítě o 900 kilometrů, které by měly být prostřednictvím mýta zpoplatněny. V této souvislosti také uvedl, že je nutné od základu změnit stavební zákon tak, aby urychleně přispěl k dalšímu rozvoji stavebnictví u nás, zejména bytové výstavby, ať již jde o zrychlení procesu výkupu pozemků či další věci, které se týkají důležitých změn v legislativě stavebního práva. Kriticky se vyjádřil na adresu toho, že ČR nedostatečně čerpá z rozvojových evropských fondů. V další části svého projevu se věnoval i požadavkům odborů. Jednoznačně se postavil proti plošnému zvyšování platů a mezd se zdůvodněním že česká ekonomika na tuto situaci není připravena. Uvedl, že v ČR je nedostatek lidí v odborných profesích. Proto také vyzdvihl snahu přivést do ČR zahraniční pracovníky, přičemž zdůraznil, že by mělo jít o kvalifikované pracovníky. Pokud jde o návrh státního rozpočtu pro rok 2019, zaměstnavatelé a podnikatelé navrhovaný schodek 50 mld. Kč kritizují, neboť podle nich by měl být státní rozpočet vyrovnaný. Podle něj z vládního programu dostatečně zřejmě nevyznívá ani to, že prioritou Česka je patřit mezi 20 nejúspěšnějších ekonomik na světě.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula rovněž vyjádřil podporu snaze co nejrychleji prosadit digitalizaci České republiky. Zdůraznil potřebu zavádění nových technologií a potřebné infrastruktury. Ocenil návrh státního rozpočtu pro rok 2019, ale v této souvislosti odmítl návrh na oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Konstatoval, že na důchodovém účtu je v současnosti malý přebytek, ale v budoucnosti, s ohledem na možný vývoj české ekonomiky, by mohly nastat problémy. Zároveň upozornil, že je nutné, aby se vláda věnoval i otázce zvýšení životního minima, neboť jde v podstatě o stejný problém, jako to bylo v případě minimální mzdy. To je, že lidé žijí na hranici chudoby a s tím by česká vláda měla něco udělat. Takže by bylo vhodné v tomto směru učinit analýzu situace, a to s využitím údajů Českého statistického úřadu, protože jsou v jeho databázích tyto údaje podchyceny a vyčísleny. Předseda ČMKOS v této návaznosti zopakoval požadavky odborů na růst tarifních platů a mezd ve státní a veřejné správě, to je o 15 % u učitelů a o 10 % u ostatních zaměstnanců státní a veřejné správy s důrazem na to, že je potřeba zvýšit platy a mzdy především takovým kategoriím, jako je například zdravotnický personál, kulturní pracovnici, to je knihovníci apod. Současně však podotkl, že pro další jednání odborů s vládou ČR o zvýšení tarifních platů a mezd je nutné mít přehled o tom, jaký bude další ekonomický vývoj v České republice a s těmito ukazateli pracovat při sestavování návrhu státního rozpočtu pro rok 2019. Podle Josef Středuly odbory vítají návrh na snížení zdanění zaměstnancům po zrušení superhrubé mzdy. Varují ale před případným výpadkem příjmů rozpočtu.

Poté následoval diskuse, kdy na dotaz z řad novinářů. Zda se ještě bude měnit text Programového prohlášení vlády ČR v souvislosti s nevyjasněným obsazením či neobsazením postu ministra zahraničních věcí, případně i otázky setrvání či nesetrvání ministryně spravedlnosti Taťány Malé ve funkci, premiér Andrej Babiš odvětil, že má podpisy poslanců hnutí ANO a poslanců KSČM, takže je přesvědčen, že nová vláda ČR důvěru v Poslanecké sněmovně ve středu 11. července dostane.

© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 06.04.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru