V těchto dnech probíhají intenzivní práce na jednom z nejdůležitějších zákonů, který si prošel již několikaletou cestou návrhů a projednávání, ale nyní již odklad není možný a musí být přijat tak, aby nabyl platnosti dnem 1. ledna 2015. Jde o zákon o státní službě.


Poslední verze návrhu zákona o státní službě a změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) má být podle časového harmonogramu implementace novely služebního zákona ještě v měsíci květnu předložena Poslanecké sněmovně, která by je měla schválit v průběhu měsíce června. Ještě před tím se bude návrhem novely tohoto zákona zabýval také předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody ČR na svém zasedání v  pondělí 2. června 2014.

Předsednictvu RHSD ČR bude předložen návrh zákona ve znění, které bylo částečně upraveno na základě připomínek vzešlých z jeho projednávání v  pracovní skupině RHSD ČR ve  věcech státní služby dne 26. května t.r.

Tyto částečné úpravy jsou nezbytné, protože má-li tento zákon splňovat hlavní záměr jeho přijetí, to je odpolitizování státní služby, její zkvalitnění a  vysoké nároky na státní zaměstnance kompenzovat odpovídající stimulací tak, aby postupně byla korupce na ústupu, musí zákon k dosažení těchto cílů motivovat. A ne vždy se to v návrhu zákona zcela podařilo.

A právě motivace státních zaměstnanců je jedním z největších problémů zákona. Předpokládá se, že systém odměňování státních zaměstnanců bude ponechán v dosavadní podobě po léta 2015 a 2016 a nový způsob odměňování by měl být vypracován tak, aby mohl být účinný od 1. 1. 2017. Současně budou zrušeny smluvní platy, zastropovány odměny a  zrušeno platové rozpětí. Ministrem financí bylo přislíbeno navýšení platových tarifů pro příští rok o 2 %. Lze však oprávněně pochybovat, že  i tato přislíbená úprava platů dostane odměňování státních zaměstnanců na odpovídající úroveň. Zejména vzhledem k nárokům na výkon státní služby, tak jak je v zákoně zakotven. Např. obsazování služebních míst bude prováděno na základě výběrového řízení, žadatelé budou skládat úřednickou zkoušku obecnou a zvláštní, státní zaměstnanci nebudou moci vykonávat jinou výdělečnou činnost a nesmí být členy řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, služební pohotovost může být nařizována bez omezení, státní zaměstnanci budou podléhat pravidelnému služebnímu hodnocení apod. A to bez jakýchkoliv benefitů.
Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru