Evropský sbor solidarity bude stát na pevném základě, protože Komise dne 30.5.2017 navrhla rozpočet na příští tři roky a zároveň s tím předložila legislativní návrh týkající se fungování sboru.
To napomůže její konsolidaci a přispěje k vytvoření více příležitostí pro mladé lidi. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a umístění do zaměstnání, bude sbor solidarity nově poskytovat také prostor k tomu, aby účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby dobrovolnictví vykonávali ve skupině.

  • Nově lze realizovat i vlastní projekty
  • Přihlásit se mohou místní skupiny s minimálně 5 účastníky
  • Nebo větší skupiny 10-40 osob z různých zemí
  • Evropská komise dnes na Sbory solidarity navrhla přes 340 milionů eur do 2020
  • Přihlášeno je 30 000 zájemců a ti první už zahajují svou činnost
  • Návrhy může předložit jakýkoli veřejný či soukromý subjekt
V průběhu první fáze zahájené v prosinci 2016 se v rámci Evropského sboru solidarity rozeběhlo osm různých programů dobrovolnictví, stáží nebo pracovních příležitostí. Dosud se přihlásilo více než 30 000 mladých lidí a první účastníci právě nyní zahajují svou činnost. Pod vedením komisařů Oettingera a Navracsicse a komisařky Thyssenové dnes Komise představila návrh, který má dát Evropskému sboru solidarity jednotný právní základ, stanovit mu vlastní mechanismus financování a rozšířit jeho nabídku solidárních činností. Díky tomu se zlepší soudržnost, dopad a nákladová efektivnost této iniciativy. Komise navrhuje přidělit Evropskému sboru solidarity 341,5 milionu eur na období let 2018–2020, aby se do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 000 mladých lidí z Evropy.
„Solidarita není jen princip,“ uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker. „Solidarita je stav mysli, který se týká samotné podstaty toho, o čem je Evropská unie. Sbor solidarity tento princip ztělesňuje. Jsem hrdý na to, co sbor představuje, a jsem vděčný všem, kdo se do něj přihlásili, stejně tak jako organizacím, které mladým lidem nabízejí zařazení do zaměstnání. My dnes sboru dáváme řádnou právní formu a potřebné finanční prostředky. Jednotliví účastníci jsou pak těmi, kdo sboru – a spolu s ním evropské solidaritě – vdechují život.“
Další fáze Evropského sboru solidarity má zahrnovat tyto druhy činností:
   
  • Takzvaná solidární umístění poskytnou mladým lidem podporu při vykonávání dobrovolnické činnosti po dobu až 12 měsíců, stáže obvykle po dobu 2–6 měsíců a umístění do zaměstnání v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy po období 2–12 měsíců.
  • Skupiny 10–40 mladých dobrovolníků z různých zemí spojí své síly v rámci dobrovolnických týmů, a to na období 2 týdnů až 2 měsíců.
  • Malé skupiny s alespoň pěti účastníky mohou na místní úrovni vytvořit a realizovat solidární projekty, které vzejdou z jejich vlastní iniciativy, a to po dobu 2 až 12 měsíců.
  • Činnosti sloužící k vytváření sítí pomohou přilákat do sboru nové účastníky, umožnit výměnu osvědčených postupů, poskytnout podporu po pracovním umístění a vytvářet sítě bývalých účastníků.
Všechny tyto aktivity nabídnou mladým lidem z celé Evropy nové příležitosti, jak se zapojit do solidárních činností zaměřených na řešení společenských výzev a na posilování komunit. Mladí účastníci si zároveň budou moci zlepšit své dovednosti a schopnosti, které na začátku kariéry potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj. Evropský sbor solidarity je iniciativa, která podporuje začlenění. Účast znevýhodněných mladých lidí bude podpořena cílenými opatřeními, jako je dodatečné financování nebo kratší umístění.
Návrhy na projekty může pro Evropský sbor solidarity předložit jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který splňuje přísné požadavky na kvalitu. Realizaci projektů bude mít na starosti Evropská komise, národní agentury pro program Erasmus+ v jednotlivých členských státech a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Aby se účastníci sboru lépe začlenili na trhu práce, budou aktivně zapojeny veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a obchodní komory.
Předložením dnešního návrhu Komise plní svůj slib, jejž učinila při zahájení činnosti Evropského sboru solidarity, že do jara 2017 představí návrh právního předpisu. Předtím, než návrh nařízení vstoupí v platnost, jej nejprve musí přijmout Evropský parlament a Rada. Ve společném prohlášení se orgány EU zavázaly k tomu, že návrh přijmou do konce tohoto roku.
Souvislosti
Během svého projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Komise Juncker oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, který mladým lidem ve věku od 18 do 30 let nabídne příležitost zapojit se do rozmanité škály solidárních činností v celé EU. Od zahájení dne 7. prosince 2016 se do Evropského sboru solidarity přihlásilo více než 30 000 mladých lidí. V březnu začalo hledání vhodných míst v organizacích a od té doby byl navázán kontakt s přibližně 9 000 účastníky, bylo předloženo zhruba 110 nabídek a první účastníci začali vykonávat činnost ve svých umístěních.
Před přípravou návrhu zahájila Komise otevřený online průzkum a cílené konzultace se zúčastněnými stranami, které vyústily ve fórum zúčastněných stran. Zúčastněné strany zdůraznily důležitost toho, aby byla umístění kvalitní a účast otevřena znevýhodněným mladým lidem, aby byl iniciativě vyhrazen vlastní rozpočet, byla určena vhodná komunikační a informační opatření a aby byla zavedena jednoduchá a účinná struktura řízení. Podle zúčastněných stran je rovněž důležité, aby byly dovednosti získané doplňkově k iniciativám na vnitrostátní úrovni validovány.
Tento návrh přichází v době oslav 30. výročí programu Erasmus, jednoho z nejúspěšnějších programů EU, který začal jako skromný výměnný program pro vysokoškolské studenty a dnes nabízí pod názvem Erasmus+ širokou škálu vzdělávacích příležitostí v oblasti vysokého školství, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládeže a sportu.

Zdroj: Evropská komise
© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 03.07.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru