Národní konvent o Evropské unii zorganizoval kulatý stůl na téma zaměstnanost v EU. Dne 27. března 2015 se sešli mimo jiné zástupci státní správy, politické reprezentace, sociálních partnerů a neziskových organizací, aby diskutovali postup ČR v oblasti zaměstnanosti.

Jednání zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, podle kterého je vážným problémem především vysoká dlouhodobá nezaměstnanost: „Řada lidí ztrácí pracovní návyky, protože nemůže najít práci i několik let. Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, podobně jako zabezpečení dostatku příležitostí pro mladé, je mnohem složitější než řešení nezaměstnanosti cyklické.“

Cílem kulatého stolu s názvem Budoucnost zaměstnanosti v EU bylo zahájit debatu o situaci na trhu práce Evropské unie a prodiskutovat nejdůležitější aktuální otázky. Účastníci jednání se zaměřili především na budoucí vývoj zaměstnanosti, roli migrace při nepříznivém demografickém vývoji nebo na význam vnitřního trhu v oblasti práce. Výsledkem debaty bude doporučení adresované vládě a dalším tvůrcům evropské politiky.

Zdroj: vláda ČR
© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 03.07.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru