... 
« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »

duben
16

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Po dlouhé době diskusí a hojného využívání tématu financování volebních kampaní v médiích, byl do meziresortního připomínkového řízení vložen návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony.
Podle zpracovatele návrhu, tj. Ministerstva vnitra, je účelem navrhované novelizace zajištění vyšší míry transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami a vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony


Nyní máte možnost touto cestou se s návrhem uvedeného zákona seznámit a své případné názory napsat na e-mailovou adresu: dufek.bohumir@ospzv-aso.cz.

duben
09

Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Tato novela zjednoduší mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a pomůže v boji proti šmejdům. Návrh zavádí systém mimosoudního řešení sporů - konciliaci - která urychlí a zjednoduší urovnávání sporů mezi spotřebiteli a prodejci či výrobci. Rozšiřuje též kompetence České obchodní inspekce v boji proti nekalým prodejním praktikám - tzv. šmejdům, v rámci ČR i EU.
duben
09

Kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být respektovány

Zaměstnanci akciové společnosti ZEPO Bohuslavice se obrátili na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR s žádostí o pomoc v jejich snaze, aby byla dodržována ustanovení Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR na rok 2015. Vzhledem k tomu, že v uvedené a.s. není zatím ustavena odborová organizace, obrátil se OSPZV-ASO ČR s podnětem na kontrolu na příslušný oblastní inspektorát práce v zájmu toho, aby kolektivní smlouvy vyššího stupně byly plně respektovány a měly váhu, která jim náleží.
Dopis OSPZV-ASO ČR oblastnímu inspektorátu práce

březen
31

Brexit: Je reálný, a jaké by měl následky?

V Británii se v květnu uskuteční všeobecné volby ohledně konání referenda o setrvání v EU. Možný odchod Spojeného království je možný a stojí na současném eurofobním postoji některých britských elit, kdy se evropské otázky omezují převážně na téma migrace.
březen
31

Mlékárenství v EU se připravuje na zrušení kvót

31. března 2015 přestává v EU platit režim kvót na mléko. Kvóty zde byly zavedeny v roce 1984, kdy výroba vysoce převyšovala poptávku. Při odstraňování těchto strukturálních přebytků byl právě systém kvót prvním krokem. Více tržní směr nabralo mlékárenství i díky následným reformám společné zemědělské politiky Unie, kdy byla zavedena celá škála dalších, cílenějších nástrojů.
březen
31

Národní konvent o budoucnosti zaměstnanosti v EU a ČR

V pátek 27. 3. 2015 se konal další národní konvent o budoucnosti zaměstnanosti v EU a České republice.
Kulatý stůl řešil tři tematické okruhy na základě položených otázek:
1) Co čeká evropský trh práce a jeho hlavní změny?
2) Jak se bude dařit trhu práce v následujících obdobích?
3) Jak sladit sociální a vnitřní trh EU?
březen
24

POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB ZEMĚDĚLCŮM

Vláda dne 16. března 2015 schválila podmínky, podle nichž se od 1. dubna budou poskytovat zemědělcům přímé platby. Nařízení nově zavádí platbu pro farmáře dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí, takzvané ozelenění. Přímé platby představují dotace v objemu přibližně 23 miliard korun ročně.
březen
24

Úřad práce: V padesáti letech pracovní život nekončí

Zatímco na konci roku 2000 tvořili lidé nad 50 let 16,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, o sedm let později to bylo už 30,6 %.
K 31. 12. 2014 se na celkové nezaměstnanosti podíleli 29,2 %. Na konci února 2015 jich Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval celkem                   162 597 – 29,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.
únor
12

MZDOVÉ MINIMUM V NĚMECKU

Německá vláda se rozhodla prozatímně zastavit uplatňování tamní minimální mzdy na zahraniční řidiče nákladních aut projíždějících přes Německo.
Toto rozhodnutí oznámila ministryně práce Andrea Nahlesová. Dopravci z Polska, Česka i dalších zemí se obávají, že je dodržování německého nařízení přivede do finančních problémů. Výhrady proti této úpravě má také Brusel. Více v článku...
únor
02

Svátek nebo práce?

Poslanci se budou zabývat návrhem zákona na regulaci prodejní doby obchodů ve státní svátky, který loni prošel senátem. Jedná se o kontroverzní novelu, podle které by měly prodejny s plochou větší než 200 metrů být o některých svátcích zavřeny. Více v článku...
« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru