... 
« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »

červenec
13

Nejvíce pracovních úrazů se stává ve věku 36 až 40 let

A to nejčastěji v pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední...
Pondělí, desátá až jedenáctá hodina dopolední, zaměstnanci ve věku 36 až 40 let. Právě tehdy a právě této věkové skupině se loni podle Státního úřadu inspekce práce stalo nejvíc pracovních úrazů.

červenec
10

Ekonomika ČR v roce 2015 poroste kolem 2,5 procenta

Procentní odhady vývoje HDP se pohybují od 2,3 do 2,6 procenta. Průměrná míra inflace se podle těchto odhadů bude pohybovat od 0,8 do 1,5 procenta a míra nezaměstnanosti 7-7,4.
červen
11

Stop kouření

Jasný signál Poslanecké sněmovně i Senátu.
Vláda ve středu jednomyslně podpořila návrh novely, která zakáže kouření v českých restauracích. Od příštího roku by mohl zákaz vstoupit v platnost a omezit tak užívání i elektronických cigaret a dalších bylinných výrobků ke kouření ve všech stravovacích zařízeních, koncertech nebo tanečních zábavách.
květen
27

EU přijala Program rozvoje venkova ČR

Evropská komise schválila dalších 24 programů rozvoje venkova zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství EU, péči o přírodu a klima a posílení hospodářské a sociální struktury venkova do roku 2020. Kromě České republiky se jedná o programy Chorvatska, Irska, Itálie, Německa, Rumunska, Spojeného království, Španělska a Švédska. Mezi prioritní opatření přijatých regionálních a národních programů patří modernizace zemědělských podniků, podpora mladých zemědělců, udržitelné obhospodařování půdy a zajištění kvalitnější širokopásmové infrastruktury. Očekává se, že programy povedou k vytvoření více než 40 000 pracovních míst ve venkovských oblastech a zhruba 700 000 míst odborné přípravy na podporu inovací, předávání znalostí, udržitelnějších zemědělských postupů a silnějších venkovských podniků.
květen
26

Češi se často hlásí na špatně placená místa, dobrá přehlížejí

Mnoho profesí, které na pracovních portálech poutají pozornost uchazečů o zaměstnání, jsou ve skutečnosti atraktivní pouze na papíře. Nabízejí totiž poměrně monotónní i náročnou práci, malý plat a téměř nulovou možnost kariérního postupu. Na druhou stranu ovšem existují profese, které uchazeči neprávem podceňují. Mezi přeceňované posty patří například manažer, k podceňovaným mistr.
květen
06

Komise vydává jarní hospodářskou prognózu pro rok 2015

K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkodobými faktory.

duben
28

K PROCESNÍM PRÁVŮM ZAMĚSTNANCE

Ústavní soud řešil tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru jako důkazního materiálu pro dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu pracovněprávního sporu. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je plně ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání).
duben
19

ČSSZ každému otevřela online jeho "konto" dob pojištění

Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši.

Lidé získávají důležité informace, které jim pomohou vyhodnotit, zda  zaměstnavatelé předali všechny údaje, které měli, tzn. všechny evidenční listy důchodového pojištění.

duben
19

Evropský trh práce tématem jednání Národního konventu

Národní konvent o Evropské unii zorganizoval kulatý stůl na téma zaměstnanost v EU. Dne 27. března 2015 se sešli mimo jiné zástupci státní správy, politické reprezentace, sociálních partnerů a neziskových organizací, aby diskutovali postup ČR v oblasti zaměstnanosti.
duben
16

Jak zlepšit energetickou bezpečnost?

Národní konvent o Evropské unii minulý týden zveřejnil závěry z jednání ohledně energetické bezpečnosti. U kulatého stolu se sešli mimo jiné europoslanci Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Evžen Tošenovský, poslanec Jan Zahradník nebo senátor Antonín Maštalíř.
« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru