« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »

květen
26

Češi se často hlásí na špatně placená místa, dobrá přehlížejí

Mnoho profesí, které na pracovních portálech poutají pozornost uchazečů o zaměstnání, jsou ve skutečnosti atraktivní pouze na papíře. Nabízejí totiž poměrně monotónní i náročnou práci, malý plat a téměř nulovou možnost kariérního postupu. Na druhou stranu ovšem existují profese, které uchazeči neprávem podceňují. Mezi přeceňované posty patří například manažer, k podceňovaným mistr.
květen
06

Komise vydává jarní hospodářskou prognózu pro rok 2015

K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkodobými faktory.

duben
28

K PROCESNÍM PRÁVŮM ZAMĚSTNANCE

Ústavní soud řešil tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru jako důkazního materiálu pro dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu pracovněprávního sporu. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je plně ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání).
duben
19

ČSSZ každému otevřela online jeho "konto" dob pojištění

Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši.

Lidé získávají důležité informace, které jim pomohou vyhodnotit, zda  zaměstnavatelé předali všechny údaje, které měli, tzn. všechny evidenční listy důchodového pojištění.

duben
19

Evropský trh práce tématem jednání Národního konventu

Národní konvent o Evropské unii zorganizoval kulatý stůl na téma zaměstnanost v EU. Dne 27. března 2015 se sešli mimo jiné zástupci státní správy, politické reprezentace, sociálních partnerů a neziskových organizací, aby diskutovali postup ČR v oblasti zaměstnanosti.
duben
16

Jak zlepšit energetickou bezpečnost?

Národní konvent o Evropské unii minulý týden zveřejnil závěry z jednání ohledně energetické bezpečnosti. U kulatého stolu se sešli mimo jiné europoslanci Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Evžen Tošenovský, poslanec Jan Zahradník nebo senátor Antonín Maštalíř.
duben
16

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Po dlouhé době diskusí a hojného využívání tématu financování volebních kampaní v médiích, byl do meziresortního připomínkového řízení vložen návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony.
Podle zpracovatele návrhu, tj. Ministerstva vnitra, je účelem navrhované novelizace zajištění vyšší míry transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami a vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony


Nyní máte možnost touto cestou se s návrhem uvedeného zákona seznámit a své případné názory napsat na e-mailovou adresu: dufek.bohumir@ospzv-aso.cz.

duben
09

Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Tato novela zjednoduší mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a pomůže v boji proti šmejdům. Návrh zavádí systém mimosoudního řešení sporů - konciliaci - která urychlí a zjednoduší urovnávání sporů mezi spotřebiteli a prodejci či výrobci. Rozšiřuje též kompetence České obchodní inspekce v boji proti nekalým prodejním praktikám - tzv. šmejdům, v rámci ČR i EU.
duben
09

Kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být respektovány

Zaměstnanci akciové společnosti ZEPO Bohuslavice se obrátili na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR s žádostí o pomoc v jejich snaze, aby byla dodržována ustanovení Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR na rok 2015. Vzhledem k tomu, že v uvedené a.s. není zatím ustavena odborová organizace, obrátil se OSPZV-ASO ČR s podnětem na kontrolu na příslušný oblastní inspektorát práce v zájmu toho, aby kolektivní smlouvy vyššího stupně byly plně respektovány a měly váhu, která jim náleží.
Dopis OSPZV-ASO ČR oblastnímu inspektorátu práce

březen
31

Brexit: Je reálný, a jaké by měl následky?

V Británii se v květnu uskuteční všeobecné volby ohledně konání referenda o setrvání v EU. Možný odchod Spojeného království je možný a stojí na současném eurofobním postoji některých britských elit, kdy se evropské otázky omezují převážně na téma migrace.
« Novější1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Starší »
Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru