... 
březen
20

B. Dufek byl hostem XXI. sněmu Agrární komory ČR

Na XXI. sněmu Agrární komory ČR, který se jako každoročně konal v Olomouci 14.3.2013, se zúčastnil jako host předseda OSPZV-ASO ČR Bohumír Dufek a tajemník OSPZV-ASO ČR Jindřich Polívka, DiS.
Na tomto sněmu, kde odvětví zemědělství reprezentovalo asi 320 zástupců se zhodnotil uplynulý rok v zemědělství, činnost komory a diskutovalo se o tom, jak co nejúčinněji naložit se závažnými tématy.

Více informací naleznete zde.
březen
19

Odborář Dufek slibuje bouřlivé jaro: Baroni a zloději...

Zatímco bývá přes zimu s protesty klid, spolu s blížícím se jarem se začínají pravidelně objevovat informace o tom, kdo, proti čemu, s kým a jak plánuje protestovat. Ani letos to není jinak. I proto se ParlamentníListy.cz zeptaly šéfa Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka na to, do jaké míry bude v oblasti plánovaných protestů blížící se jaro bouřlivé. Článek naleznete zde:

Odborář Dufek slibuje bouřlivé jaro: Baroni a zloději musí dostat, co jim patří


Zdroj: ParlamentniListy.cz
11.3.2013březen
07

Videozáznam ze 7. sjezdu OSPZV-ASO ČR

Ve dnech 22.-23.2.2013 se uskutečnil 7. sjezd OSPZV-ASO ČR. Bohumír Dufek byl na sjezdu znovu zvolen předsedou OSPZV-ASO ČR. 
Sjezdu se jako host také zúčastnil prezident EFFAT Bruno Vannoni, tajemník EFFAT Arnd Spahn a ministr zemědělství ČR Petr Bendl.

Videozáznam 1. dne jednání 7. sjezdu


Videozáznam 2.. dne jednání 7. sjezdu
únor
01

Dne 14.2.2013 se uskutečnilo setkání zástupců ASO a ČMKOS

Na základě rozhodnutí předsednictva Asociace samostatných odborů ze dne 28. ledna 2013 dohodl předseda ASO Bohumír Dufek s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavem Zavadilem setkání vedení obou odborových centrál na 14. února 2013 v 10.00 od. v sídle ČMKOS.

Na setkání zástupců obou odborových centrál byla dohodnuta budoucí vzájemná spolupráce a společný postup při řešení problémů v současné hospodářsko-politické situaci v  České republice. V průběhu jednání byla také otevřena otázka tripartity plánované na 21.2.2013. V reakci na informaci o nepřítomnosti premiéra vlády ČR Petra Nečase z důvodu návštěvy Bavorska požadují zástupci ASO a ČMKOS přesunutí termínu jejího konání. Přítomnost premiéra na tomto jednání je považována za zcela zásadní, vzhledem k závažnosti projednávaného programu.

 

leden
31

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 podepsána

Dne 30. ledna 2013 podepsali představitelé smluvních stran, tj. Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a Lubomír Burkoň, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, před účastníky tiskové konference kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2013.

Na tiskové konferenci byly prezentovány základní ustanovení kolektivní smlouvy, které znamenají další krok k dosažení lepších podmínek pro zaměstnance v rezortu zemědělství. K nim patří především navýšení minimálních mzdových tarifů ve všech 12 tarifních stupních o 3 % a navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo životní pojištění diferencovaně tak, že u zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele tři a více let činí tento příspěvek 450 Kč měsíčně (nárůst o 100 Kč oproti roku 2012).

Kromě toho všichni tři představitelé zodpověděli řadu otázek přítomných novinářů.

Na závěr byli novináři seznámeni s konáním 7. sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, který se bude konat v Praze ve dnech 22. a 23. února 2013 v hotelu Olšanka.

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013

Nárůst minimálních mzdových tarifů pro rok 2013 ve srovnání s rokem 2012

 

leden
29

Národní program reforem 2013

V rámci přípravy kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem 2013 byly zpracovány zajímavé materiály, a to prezentace České národní banky a Ministerstva financí.
V zájmu zvýšení informovanosti o vývoji a perspektivě českého hospodářství uvádíme tyto materiály na našich webových stránkách.
leden
25

Strategie pro růst českého zemědělství

Ministerstvo zemědělství předložilo po dlouhé době dokument Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013.
Je pravda, že ač si to všichni v Evropské unii přáli, není rozpočet na léta 2014 – 2020 schválen a od tohoto rozpočtu se bude odvíjet směrování zemědělské politiky v České republice.
Pokud jde o náš pohled z České republiky či z Těšnova, je třeba konstatovat, že tento dokument nemá důležité politické krytí, což je velice důležité, protože když měl stát peníze, vždy ubral zemědělcům. Tento dokument se také míjí s Evropskou strategií a vytváří určitou stagnaci zemědělských firem a neřeší ekonomickou podporu českých zemědělců z českého rozpočtu. Nechci, aby to vyznělo jako laciná kritika, tak ať si tento materiál každý přečte sám, udělá si svůj úsudek a vlastní názor. Jisté je, že je dobře diskutovat tuto Strategii pro růst, protože může českým zemědělcům pomoci na evropském trhu, v jednání s potravináři a rozvíjet podnikání.

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR

Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013

leden
22

OSPZV-ASO ČR podporuje M. Zemana na prezidenta ČR

Předsednictvo Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR podporuje volbu Miloše Zemana za prezidenta České republiky.
Současně s tím vyjadřuje Předsednictvo OSPZV-ASO ČR obavu, že případné zvolení Karla Schwarzenberga prezidentem republiky může vést k "inauguračním milostem" např. pro Martina Bartáka, Miroslava Kalouska, Vlastu Parkanovou..., případně ke zrušení zákona "Lex Schwarzenberg" z roku 1947 včetně vyplacení všech kompenzací za majetek hlubocké větve Schwarzenbergů ze státního rozpočtu ČR.

V Praze dne 22. 1. 2013

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR

Prohlášení Předsednictva OSPZV-ASO ČR - podpora volby M. Zemana za prezidenta ČRleden
15

Úvodní slovo B. Dufka, předsedy ASO do roku 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chci být velkým optimistou a říci Vám, že situace se v roce 2013 zlepší. Předpokládám, že dojde ve druhé polovině roku k oživení zaměstnanosti a podnikatelského prostředí, současně tak klesne nezaměstnanost, zvýší se reálné příjmy domácností našich občanů. Současně s tím věřím, že budeme mít novou vládu, která bude daleko přijatelnější pro občany naší země. Pokud tomu tak nebude, mám vážnou obavu o růst podnikatelského prostředí a zvyšování počtu pracovních míst, protože současná vláda dokáže důsledně ničit, škrtat a likvidovat úplně všechno. Více v článku...

Úvodní slovo Bohumíra Dufka, předsedy ASO do roku 2013
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru