... 
červen
05

Navýšení mezd o 3 % v zemědělství podepsáno

Dne 4. června 2014 byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR a Zemědělským svazem ČR s účinností od 1. července 2014 do 31. prosince 2014.


Tímto aktem byl překonán téměř půl roku trvající spor mezi oběma sociálními partnery o navýšení mezd. Podepsaná kolektivní smlouva tak zakotvila nárůst minimálních mzdových tarifů v odvětví zemědělství o 3 %. I když k úpravě tarifů dojde až od poloviny tohoto roku, tak dojednaný nárůst je jedním z největších ve srovnání s ostatními odvětvími a vytváří dobrou základnu pro vyjednávání o mzdách v kolektivní smlouvě pro rok 2015.

červen
03

Prohlášení ASO k vyjádření A. Babiše

Na včerejším jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, a stejně tak ve večerním pořadu ČT 24 "Události, komentáře" toho samého dne, ministr financí Andrej Babiš uvedl, že se mu nelíbí zrušení poplatků za pobyt v nemocnici a zejména zrušení II. pilíře důchodového systému a že se k tomu budou muset ve vládě znovu vrátit. A to přesto, že zrušení jak uvedeného poplatku, tak II. důchodového pilíře odsouhlasily všechny tři vládní strany a zakotvily je do Programového prohlášení vlády. Více v článku...
květen
29

Na pořadu dne je zákon o státní službě

V těchto dnech probíhají intenzivní práce na jednom z nejdůležitějších zákonů, který si prošel již několikaletou cestou návrhů a projednávání, ale nyní již odklad není možný a musí být přijat tak, aby nabyl platnosti dnem 1. ledna 2015. Jde o zákon o státní službě. Více v článku ...
květen
28

Předseda ASO B. Dufek se setká s předsedou vlády

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 29. května 2014 setká s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem.

Tématem společného jednání budou především daně, zdravotnictví a zaměstnanost.
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
15.30 – tiskový brífink předsedy vlády ČR a předsedy Asociace samostatných odborů
květen
23

Jsme velice znepokojeni...

Jsme velice znepokojeni rozhodnutím Koalice v daňové oblasti. Kosmetická úprava omezení výdajových paušálů OSVČ do výše 2 000 000 korun nepřinese žádný daňový výnos do rozpočtu České republiky. Byli jsme přesvědčeni, že nová vláda ČR vzniklá po volbách, dál pokračuje v diskriminaci určité části občanů.
Nenecháme se manipulovat a žádáme, aby politické strany dostály svému programovému prohlášení. Sto dní hájení vlády dávno uplynulo. Jsme zklamaní neustálým ustupováním premiéra Sobotky a postojem Sociální demokracie.

V Praze dne 22. května 2014

Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů
duben
14

Bohumír Dufek jednal s náměstkyní ministra financí

V pátek 18. dubna 2014 se uskutečnilo jednání předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka s náměstkyní ministra financí Mgr. Simonou Hornochovou o daních pro rok 2014.

Bohumír Dufek na ČT24 po jednání na Ministerstvu financí ČR dne18.4.2014

březen
27

Bohumír Dufek jednal s ministrem financí A. Babišem

Dnes, tj. 27. března 2014, proběhlo jednání mezi ministrem financí Ing. Andrejem Babišem a předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem.

Na pořadu jednání byly dva stěžejní problémy současného období:
1. Předseda Asociace samostatných odborů informoval ministra financí o situaci ve zdanění OSVČ, které nebudou v žádném případě tlačeni snížením výdajových paušálů k daňové povinnosti a navrhl zdanění OSVČ minimální sazbou ve výši 1 000 Kč na osobu a měsíc tak, aby do státního rozpočtu nateklo minimálně 10 miliard Kč.
2. Předseda ASO informoval ministra financí o možných změnách v lékové politice ČR, které by vedly ke snížení cen léků pro občany ČR a snížení výdajů zdravotních pojišťoven
...více v článku.

Bohumír Dufek, předseda ASO
č.tel. 602 346 269

Odbory chtějí plošně zdanit minimálně tisícovkou měsíčně

Zdroj: Novinky.cz

Odbory navrhují minimální daň
Zdroj: ČT24, Zprávy 18.30, 27.3.2014

březen
24

Výroční zpráva o čin. inspekčních org. v zemědělství - 2012

Úmluvy Mezinárodní organizace práce, upravující problematiku inspekce práce v průmyslu, obchodě a v zemědělství, ukládají členským státům každoročně předkládat Mezinárodnímu úřadu práce všeobecnou výroční zprávu o jejich plnění. Proto byla v Radě vlády pro BOZP ustavena na tripartitní bázi redakční skupina, která Všeobecnou výroční zprávu za rok 2012 vypracovala, a to ve spolupráci a s využitím podkladů Státního úřadu inspekce práce, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu.
Po schválení v Radě vlády pro BOZP je Všeobecná výroční zpráva zaslána Generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce. Celé znění všeobecné výroční zprávy naleznete zde:

Všeobecná výroční zpráva o činnosti inspekčních orgánů podle Úmluvy č. 81, o inspekci práce v průmyslu a obchodě a Úmluvy č. 129, o inspekci práce v zemědělství za rok 2012

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR


Zdroj: Rada vlády ČR pro BOZP
březen
04

Vedení OSPZV-ASO ČR jednalo s ministrem zemědělství

Vedení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR v pondělí 3. března 2014 přivítalo ve svém sídle ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku.
V úvodu téměř dvouhodinového jednání ministr Jurečka představil současné základní úkoly ministerstva. Jde především o to, aby české zemědělství bylo nejen soběstačné v základní zemědělské produkci, ale aby se také postupně zvyšovala jeho konkurenceschopnost. Podporu musí mít zejména ty oblasti zemědělské výroby, které produkují vyšší přidanou hodnotu a mají perspektivu vytváření nových pracovních míst, jako je chov skotu, pěstování zeleniny a ovoce. Důraz kladl na investice, které by měly mít vliv na tolik potřebný růst pracovních míst. Nevyhnul se také problematice kvality potravin a zdůraznil, že je zapotřebí hledat řešení v propagaci domácích výrobků. Např. certifikát "Klasa" by měl opravdu znamenat, že jde o český výrobek nejvyšší kvality. V souvislosti s tím zaznělo od předsedy OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka doporučení, aby byla zřízena "Komise pro kontrolu potravin".
Plnění těchto úkolů by mělo napomoci dosažení zrovnoprávnění postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie, o které se snaží Česká republika bez výraznějších výsledků již řadu let.
V diskusi pak kromě jiného zazněly také stížnosti na neopodstatněnou redukci specializovaného zemědělského školství. Ministr souhlasil, že nad strukturou zemědělského školství je zapotřebí vážně se zamýšlet s cílem vytvoření opravdu perspektivního zemědělského školství.
Prospěšnost vzájemného vyslechnutí názorů a jejich prodiskutování byla potvrzena dohodou o dalším obdobném setkání v druhé polovině tohoto roku.

Na závěr tohoto prvního jednání ministra zemědělství se zástupci zaměstnanců v jeho rezortu proběhl brífink, jehož prostřednictvím média měla možnost seznámit s perspektivami vývoje zemědělství a potravinářství v ČR také širší veřejnost.
únor
28

Prezident ČR M. Zeman 26.2.2014 vystoupil v Evropském parlamentu

Prezident ČR Miloš Zeman poprvé ve své funkci vystoupil na jednání Evropského parlamentu ve Štrasburgu dne 26.2.2014 se zásadním projevem, ve kterém vyjádřil zejména představy o budoucí pozici ČR v rámci Evropského společenství. Vzhledem k významu tohoto projevu Vám ho předkládáme v plném znění.

Projev prezidenta republiky během návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku


Zdroj: ParlamentniListy.cz
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru