... 
listopad
21

B. Dufek byl znovu zvolen místopředs. 7. regionu EFFAT

Pod heslem "Společně za důstojnou práci a slušné mzdy" se ve dnech 20.-21. listopadu 2014 ve Vídni,  konal 4. sjezd EFFAT (Evropská federace odborových svazů pro odvětví potravinářství, zemědělství, turismu a příbuzných odvětví), zastupující 120 národních odborových svazů z 38 evropských zemí. EFFAT hájí zájmy více než 2,6 milionu členů vůči evropským institucím.

Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR byl na tomto sjezdu znovu zvolen do funkce místopředsedy 7. regionu EFFAT na další funkční období.

Rezoluce k zemedělské politice Evropské unie, schválena na 4. sjezdu EFFAT


listopad
10

Firmy mají zajistit úschovu listů pro penzi - novela schválena Senátem 22. října 2014

Senát dne 22. října 2014 schválil novelu o organizaci sociálního zabezpečení. Ta mimo jiné zavádí například to, že firmy a soukromé spisovny budou muset po ukončení svého fungování nadále zajišťovat úschovu mzdových a důchodových listů zaměstnanců. Novela by tak měla ochránit zaměstnance, pro něž je uchování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění důležité pro výpočet důchodu
V současnosti soukromé spisovny musí České správě sociálního zabezpečení umožnit přístup k materiálům, které uchovávají. Ovšem, při ukončení provozu, kdy stávající firma nemá nástupce, pak není možné nadále s těmito materiály pracovat.
Podle novely, pokud soukromá spisovna zanikne bez nástupce, bude muset zajistit náhradní úschovnu. A to buď z firemních peněz, jestliže po zániku zbydou, a nebo v případě že ne, uložení dokumentů by bylo hrazeno z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Přesto největší jistotou je vyžádat si u zaměstnavatele kopie každoročních evidenčních listů důchodového pojištění a uchovávat je doma.
listopad
03

Jak udržet zdravé rozpočty?

Česká republika pracuje na balíčku zákonů, který by měl odstranit nedostatky současného rozpočtového rámce a zajistit stabilitu a prosperitu ekonomiky. Proto se 9. října 2014 konal seminář na téma: „Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU“, na kterém vystoupili mnozí hosté ze zahraničí, mezi nimiž byli například, bývalý guvernér Slovenské národní banky Ivan Šramko či současný šéf rakouské rozpočtové rady Bernhard Felderer. Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma se pak zabýval tím, zda česká fiskální politika potřebuje pevná pravidla. Více v článku...
Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Zdroj: Zdeněk Tůma, 10.10.2014, EK, zastoupení v ČR
říjen
22

Bohumír Dufek pro Parlamentnilisty.cz

Zdroj: Parlamentnilisty.cz, 21.10.2014

Odborářský předák Dufek si chválí Babiše i celou vládu. K žádným protestům prý teď není důvod

Odborář Bohumír Dufek po delší době věří v pozitivní obrat české politické scény i podmínek pro život u nás. I když jen opatrně, přesto chválí pozitivní posuny, které nastínila současná vládní koalice. „Po hrozném propadu v důsledku toho, co tu nastartovala minulá vláda s Kalouskem a Nečasem, se domnívám, že opravdu dochází ke zlepšení,“ řekl ParlamentnímListům.cz šéf Asociace samostatných odborů. Více v článku...
říjen
21

Kurzarbeit jako prostředek k zachování pracovních míst

Kurzarbeit je tzv. zkrácením pracovní doby zaměstnancům, při kterém jim ušlý příjem doplácí stát. Pojem pochází z Německa, kde byl několikrát úspěšně užit, když např. od dubna 2008 do prosince 2009 poklesl HDP v Německu o 5,6 procenta, ale zaměstnanost klesla pouze o jediné procento, což vedlo k rychlému uzdravení německé ekonomiky.
Toto opatření je upraveno evropskou legislativou, ovšem splnění všech zákonných podmínek je značně náročné. Z tohoto důvodu by chtělo Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídit Kurzarbeit po česku, neboli takovou formu, která by byla financována z českého rozpočtu.Více v článku...

K zachování pracovních míst pomůže kurzarbeit, v krizi podržel Němce i Rakušany


Zdroj:Techportal.cz
říjen
16

Aktuální situace v nastavení SZP v ČR na období 2014-2020

Mezi hlavní body Společné zemědělské politiky v ČR pro následující období 2014-2020 patří Přímé platby a Program rozvoje venkova.
Přímé platby byly notifikovány Evropskou komisí k 1. 8. 2014 s platností od 1. 1. 2015. Jednalo se o první vyjádření členských států ohledně nastavení pravidel Společné zemědělské politiky, jenž bude v říjnu následovat doplnění detailů k plochám využívaných v ekologickém zájmu.
U Programu rozvoje venkova se v současnosti zpracovávají připomínky k Pravidlům, dle nichž budou aplikována Projektová opatření PRV. Pro rok 2015 se pak navrhuje otevření operací týkajících se především modernizace zemědělských podniků, mladých zemědělců a lesnických projektových operací.
Vzhledem k nastavení Společné zemědělské politiky v ČR by si zemědělství mělo udržet vysoký potenciál růstu, jaký vykazovalo v minulosti. České zemědělství by zároveň mělo zvládnout i případné dopady ruských sankcí. Je předpoklad, že v rámci zemědělství již nebude docházet k snižování počtu zaměstnanců a naopak bude pokračovat pravidelný narůst mezd.
Zdroj: vláda ČR
říjen
11

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)

V červenci 2013 zahájila Evropská unie a Spojené státy americké vícekolová jednání o budoucí komplexní obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Cílem vyjednávání je uzavření Transatlantické dohody obchodu a investicích TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Poskytnout další aktuální informacek Transatlantickému obchodu a investičnímu partnerství mezi EU a USA umožnilo rozhodnutí členských států EU odtajnit "Směrnice pro jednání o transatlantickém obchodu a investicích. O partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými".
září
09

Stanovisko OSPZV-ASO ČR k mezinárodním sankcím EU

Odborový svaz chápe, že je třeba dodržet společný postup, který je stanoven v rámci Evropské unie.
Současně ale upozorňuje, že dopady těchto přijatých sankcí nejsou ale vyvážené na všechny země, jejich dopady většinou pocítí zejména malé země, jejich trh a občané. Více v článku...
srpen
27

Jednání u kulatého stolu na téma telekomunikačního balíčku

Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým telekomunikačním úřadem pořádal dne 20. srpna 2014 jednání u kulatého stolu, kterého se zúčastnil také předseda ASO Bohumír Dufek.

Cílem tohoto jednání bylo poskytnout širokému okruhu zainteresovaných subjektů prostor pro diskusi o tématu telekomunikačního balíčku, a to i s ohledem na aktuální vývoj vyjednávání na úrovni EU.
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru