Společná zemědělská politika (SZP) je po více než 40 let nejdůležitější společnou politikou Evropské unie. Je na ni tradičně určena podstatná část evropského rozpočtu. V posledních letech se její podíl na výdajích trvale snižuje.
Finanční prostředky na zemědělství poskytují dva fondy, které jsou součástí soukromého rozpočtu EÚ:
• Evropský zemědělský záruční fond (EZZF), který financuje přímo platby zemědělcům a opatření k regulaci zemědělských trhů
• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který financuje programy rozvoje venkova členských států.
Finanční prostředky vyplácí Česká národní platební agentura, akreditovaná na základě kritérií stanovených Komisí.
Výdaje agentury proplácí Komise České republice měsíčně v případě EZZF a čtvrtletně v případě EZFRV.

Příjemci dotací více na...


© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru