Bohumír Dufek naprosto odmítá dosud známou konstrukci státního rozpočtu pro příští rok. „Já jsem přesvědčen, že v oblasti škrtů jde vláda za  rámec únosnosti. Že to nejenom podtrhne rozvoj republiky, ale i do  budoucnosti to přinese republice velké problémy," konstatoval Dufek.

Školství, zemědělství, doprava a zdravotnictví... Děs 

Děsí ho škrty v rezortu školství. „Nikdo snad nepochybuje, že školství a  vzdělanost národa je to nejcennější, co máme. A pokud zhodnotíme i  zahraniční investice u nás, tak to mnohdy nebyla levná pracovní síla, jak se nám neustále mnozí snaží podsouvat, ale byla to i kvalita zaměstnanců a vzdělanost národa, která umožnila velké investice u nás. To nemluvím o tom, že části různých firem zde odkoupili zahraniční investoři právě proto, že ocenili vzdělanost pracovní síly u nás. Dodal odborový předák.

Ovšem odborům nejde jen o školství. „Pokud jde o další škrty v rozpočtu, tak jak máme informace, tak si myslím, že jsou nezměrné škrty v  dopravě. Je otázka, jak se bude vyvíjet zemědělství, protože tam ještě vůbec nemáme páky v rámci Evropské unie, uvedl Dufek.

"Zcela nepochybně se škrty tak, jak jsou plánovány, musí projevit i ve  výplatě sociálních dávek a pokud se vrátím až ke zdravotnictví, tak je neúnosné, aby si vláda dovolovala u privátních pojišťoven doslova znárodňovat zůstatky, které jsou na rezervních fondech, ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má problémy s platbami peněz, co má posílat na své vlastní pojištěnce," pokračoval Dufek v kritice.

Zvykli jsme si, na kamarádíčky

Nejvíce výhrad nicméně pro ParlamentníListy.cz věnoval ministerstvu práce a sociálních věcí vedeného Jaromírem Drábkem (TOP 09). „Tam jsou dva problémy. Ten první je ve výplatě sociálních dávek a různých škrtů a  omezení, které se připravují. Mě už zlobí, že neustále slyšíme o  zneužívání dávek, Ano, určitá část lidí dávky jistě zneužívá, ale je to absolutní menšina. Ostatní by rádi pracovali, ale škrty a úplně mizivá politika v rozvoji zaměstnanosti drží tu vysokou nezaměstnanost, kterou Česká republika má," myslí si Dufek.

„Druhá část se týká provozních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí, kde se jistě ještě šetřit dá, ale my už jsme si zvykli, že chce naše politická reprezentace co největší administrativu, aby mohla různé své kamarády, přátele a sponzory dostat do co nejlepších pozic ať už ve  státní správě nebo ve státních zakázkách," soudí odborář.

Supermarkety si z nás udělaly klondajk

Toho děsí politika zaměstnanosti současné vlády. „Pokud jde o politiku zaměstnanosti, tu musíme vidět v kontextu celého podnikatelského prostředí, které u nás není dobré. Už jenom tím, jakým způsobem se vláda chová k DPH, jak se chová stát v rámci vymahatelnosti práva, no a co si budeme vyprávět, jakým způsobem odtékají peníze z České republiky, aniž by byly zdaněny, tak to rozhodně nesvědčí o dobrém prostředí pro budoucnost," poukazuje Dufek na nedostatky.

A přidává další argument: „Podívejte se například na supermarkety, to je pole neorané, ty si z toho tady udělaly „klondajk". Polovina z nich udává, že je neustále ve ztrátě, což samozřejmě není pravda a je to otázka daňové politiky. Ale to stát řešit nechce. Ten to radši sebere občanům České republiky a zvýší jim zdanění," rozčiluje se odborový předák.

Právě supermarkety by přitom měly být klíčem k Drábkem plánovaným sociálním kartám, jejichž prostřednictvím by zde měly nakupovat příjemci sociálních dávek. Což by mělo zajistit, aby si za dávky nekupovali třeba cigarety, alkohol a podobně.

Sociální karta? Zásah do práv a svobod!

„Já si myslím, že to nebude možné, protože supermarkety mají různé kódy pro zboží, ale především je to otázka práv občanů. Já jsem přesvědčen, že stát nemá právo sledovat co si ze sociálních dávek občané koupí. A  předpokládám, že žádný supermarket, potažmo žádný obchodník nemůže předávat interní informace z této karty, že by to byl zásah do listiny práv a svobod," myslí si Dufek.

Toho z opatření ministra Drábka nejvíce rozčílil nápad, že by se někteří nezaměstnaní měli hlásit v předem určených termínech na Czech Pointech. Podle informací serveru Aktuálně.cz chce ministerstvo opatřením ztížit nelegálnímu zaměstnávání - lidé by se totiž museli osobně dostavit v  termínech odpovídajících standardní pracovní době.

Ať Drábek podá demisi

„To musím říct jednoznačné ne! To ať se pan ministr Drábek vzdá funkce. Od toho jsme zřídili úřady práce. Je úplně nebetyčné, co si dovolují státní úředníci vůči občanům České republiky. Czech Pointy tu byl zřízeny kvůli úplně něčemu jinému a já nevím proč by se tam občané měli hlásit. To bychom se za chvíli mohli hlásit na policii," prohlásil Dufek.

Podle něj už stát jde za rámec únosnosti. „A já upozorňuji, že takový stát ne! Takový stát jsme si nezřídili a politici by se měli vzpamatovat a já doufám, že to zvedne většinu občanů proti této vládě, která se  takto k občanům České republiky chová," řekl redakci Dufek.

„A jestli si pan ministr Drábek myslí, že budeme platit přebujelý a  nabubřelý aparát a on ještě navíc do toho bude zatahovat další složky státu do věcí, do kterých jim nic není, tak jsem přesvědčen, že to tady dobře dopadnou nemůže," dodal odborář.

Přesvědčíme lidi a svrhneme tuto vládu

Reagoval tak krom jiného i na přesvědčení ministra Drábka, že český sociální systém má vysoko nasazenou laťku. „To se projevuje i v tom, že  Česká republika je v zemích s nejnižší mírou ohrožení chudobou mezi všemi vyspělými zeměmi na světě. Takže ta laťka sociálního systému je nastavena velmi dobře, ale jde o to, aby to neznamenalo, že ten systém zahrnuje i ty, kteří se v tom systému jenom vezou, protože je to pro ně jednodušší, než si vydělávat na živobytí vlastní prací," konstatoval pro ParlamentníListy.cz v rozhovoru Jaromír Drábek.

To Dufek odmítá a vidí jediné možné řešení. „Já věřím, že pokud dokážeme přesvědčit většinu lidí v této zemi, pak svrhneme tuhle vládu a ta skončí v propadlišti dějin. To co si dovoluje tahle garnitura, která slouží nadnárodnímu kapitálu, je neskutečné. A řekl bych, že to už jde tak daleko, že se začíná omezovat demokracie v této republice," odsoudil Dufek vládu.

A hned dodal vysvětlení. „Čím méně peněz občanům zůstane, tím hůř na tom budou v rámci své životní úrovně, životního stylu, tak samozřejmě i v  rámci demokracie. Za všechno chce tato vláda platit a jestliže na to mít nebudeme, tak si to prostě dovolit nemůže. To už je útok na demokracii v  České republice," prohlásil odborový předák.

Začneme demonstracemi

Ten ParlamentnímListům.cz řekl, že jeho Asociace odborových svazů je připravena jednat. „Jak už jsem uvedl. Jsou věci, které jdou za rámec únosnosti, za rámec ústavnosti tohoto státu a to prostě ne, to si nenecháme líbit, takže akce jsou připraveny a je to jen otázka na  domluvě s Českomoravskou konfederací odborových svazů a můžeme to spustit," řekl Dufek. Na dotaz redakce upřesnil: „Zatím to budou jenom demonstrace," přiblížil odborář nejbližší možné akce, které podle něj přicházejí v úvahu až po prázdninách.

zdroj: ParlamentniListy.cz

12.8.2011