Roční rozpočet Evropské unie je ve výši 133,8 miliard EUR.Tato částka se skládá z příspěvků členských zemí a je tvořena 1 % z hrubého domácího produktu země. V průměru vychází odvod do rozpočtu 235 EUR na obyvatele.

Nejvyšší finanční část rozpočtu se vynakládá na podporu konkurenceschopnosti hospodářství jednotlivých zemí a na zvyšování životní úrovně nejchudších zemí.

Druhou největší položku rozpočtu tvoří finanční prostředky pro zemědělství. V rozpočtu EU je definována v části "Hlava 5. Zemědělství a rozvoj venkova".

Jsem přesvědčen, že tyto dvě největší finanční položky jsou ale rozdělovány nespravedlivě, spíše ve prospěch zemí bývalé 15.

Na administrativní výdaje spojené s fungováním EU plyne 6 % z rozpočtu.

Informace k rozpočtu EU

Zdroj: Úřední Vestník EU z 15.3.2011

© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru