RADA EVROPSKÉ UNIE
k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014
a ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014

Evropská rada na návrh Evropské komise schválila v březnu 2010 zahájení nové strategie pro růst a zaměstnanost, Evropa 2020, založené na  posílené koordinaci hospodářských politik, zaměřené na jejich klíčové oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření k posílení evropského potenciálu pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.
Na základě doporučení Evropské rady z roku 2013, roční analýzy růstu, předložila Česká republika 16. dubna 2014 svůj národní program reforem a  28. dubna 2014 svůj konvergenční program. V těchto programech jsou obsaženy podrobné informace o pokroku, jehož se dosáhlo od roku 2013 a o  budoucích plánech vlády.
Předložené programy byly široce konzultovány se zástupci českého parlamentu, sociálními partnery, regionálními orgány, akademickou obcí a  dalšími zúčastněnými stranami. Než byly oba programy přijaty vládou, byly předloženy k projednání výborům Parlamentu ČR.

Doporučení Evropské rady k národnímu programu reforem ČR na rok 2014


Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu ČR na rok 2014 Evropskou komisí
Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru