Evropská komise vydala 28. listopadu roční analýzu růstu pro rok 2015, která doporučuje provádět ekonomickou a  sociální politiku, sjednocující jednotlivé členské státy, založenou na  třech hlavních pilířích: 1) podpoře investování, 2) strukturálních reformách a 3) fiskální odpovědnosti. Tento směr by měl Evropu přivést zpět na cestu vytváření pracovních míst a ekonomického růstu. Investiční plán pak počítá se zajištěním minimálně 315 miliard eur veřejných a  soukromých investic pro následující tři roky. Peníze by měly sloužit k  reformaci pracovních trhů jednotlivých členských států.

Podpora investic by měla vést k odvrácení negativního vývoje, trvajícího od začátku celosvětové ekonomické i finanční krize, a nastolení ekonomického oživení. Samotné investice pak budou sloužit modernizaci systému sociálního zabezpečení a dopravní infrastruktury, financování vzdělání, výzkumu a inovací, pro účinnější využívání energií i pro zavedení rychlejšího širokopásmového připojení. Investiční plán Evropské komise pak spočívá na třech prvcích, jimiž jsou: 1) zajištění finančních prostředků bez vytváření nového zadlužení, 2) podpora investic do klíčových oblastí a 3) odstranění překážek specifických pro jednotlivé sektory. Komise zároveň apeluje na Evropský parlament a  členské státy o podporu tohoto plánu a urychlené schválení, aby došlo k  jednoznačnému dopadu na evropskou ekonomiku.
Obnovený závazek ke strukturálním reformám má zvýšit konkurenceschopnost EU a její atraktivitu pro investory. Zásadní reformou je pak považováno prohloubení jednotného trhu. K prioritám dále patří odstranění zbývajících regulačních a jiných překážek v sektorech, jako jsou energetika, telekomunikace nebo doprava. Jednotlivým členským státům pak Komise doporučuje vyřešit vysokou míru nezaměstnanosti, zefektivnit činnost veřejných správ nebo zlepšit podnikatelské investiční klima.
Evropa v rámci fiskální konsolidace pak značně pokročila. O tom svědčí snížení průměrného rozpočtového schodku v EU z 4,5 % HDP na 3,0 %. Zároveň i počet zemí, kterých se týkal postup při nadměrném schodku se z  24 snížil na 11. Fiskální odpovědnost tak zůstává klíčovým stavebním kamenem udržitelného růstu. Komise navíc vyjadřuje podporu spravedlivějším a účinnějším daňovým systémům a je podle ní třeba rázně zabraňovat daňovým podvodům a únikům.
Evropská komise též navrhuje zefektivnit a posílit evropský semestr tím, že se na něj bude soustřeďovat více pozornosti a že bude hrát větší politickou úlohu. Roční analýzu růstu pak uzavírá zpráva mechanismu varování. Tedy prvkem, jenž by měl zajišťovat pravidelný dohled ohledně postupu při makroekonomické nerovnováze. Ze zprávy vyplývá, že přes zlepšující se trend stále zůstávají silné obavy z makroekonomických nerovnováh a jejich sociálních důsledků. Situace si tak vyžádá další analýzy v 16 členských státech (mezi těmito státy nefiguruje ČR.)

Závěrem Komise zveřejňuje návrh společné zprávy o zaměstnanosti, která ukazuje, že zásadní strukturální reformy se vyplácejí.

Hlavními výsledky podzimní prognózy Komise z roku 2014pak uvádějí, že by mělo nadále pokračovat směřování směrem k růstu HDP (při čemž se  očekává zrychlení ekonomické činnosti v roce 2016 až na 2% nárůst HDP) a  zároveň by měl pokračovat trend nízké inflace. Komise také uvádí, že v  srpnu 2014 dosáhl počet nezaměstnaných 24,6 milionů lidí, z toho 5 milionů ve věku 15 až 24 let.

Sdělení komise Evropskému parlamentu a evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

Zdroj: www.ec.europa.eu
Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru