Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016 úzce navazuje na  program předchozího období let 2013 – 2014, který stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě očekávané řešení problematiky úrazového pojištění a s ním spojená řada nástrojů k  celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a  osvěty, samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění.
Národní akční program pro období 2015 – 2016 je rozvržen do sedm priorit:
1. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění - opatření č. 1
2. Zajištění financování oblasti BOZP - opatření č. 2, 3
3. Prevence pracovních rizik – opatření č. 4. 5, 6
4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů - opatření č. 7, 8
5. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání - opatření č. 9
6. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP - opatření č. 10, 11, 12
7. Výzkum a vývoj - opatření č. 13, 14, 15, 16, 17

Kromě zmíněných priorit pak dokument obsahuje opatření, která se mají plnit průběžně, jako jsou oblast pracovně lékařských služeb, oblast mezinárodní spolupráce a oblast osvěty a propagace BOZP.


Zdroj:  https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/nap_bozp_2015-2016111.pdf


© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 18.10.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru