Digitální odvětví nabízí evropským podnikům a občanům velký potenciál. Mohou nakupovat a studovat online, platit přes internet účty nebo využívat elektronické veřejné služby – s internetem jde všechno rychleji. Samozřejmě, pokud vše funguje, jak má. Jak ukazují aktuální hodnoty indexu DESI (digitální ekonomika a společnost) Evropské komise, situace se v jednotlivých zemích liší a státní hranice jsou nadále překážkou pro fungování skutečného jednotného digitálního trhu, který je jednou z hlavních prioritJunckerovy Komise.

Index DESI poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (jak rozšířené, rychlé a cenově dostupné je širokopásmové připojení), internetových dovedností, využití internetu uživateli (od zpráv po nakupování), klíčových digitálních technologií (elektronických faktur, cloudových služeb, elektronického obchodování atd.) a  digitálních veřejných služeb, jako je elektronická veřejná správa a elektronické zdravotnictví. Použité údaje pocházejí většinou z let 2013 až 2014. Na jejich základě bylo sestaveno tzv. skóre digitální dovednosti jednotlivých zemí.

 

 
  Skóre digitální výkonnosti
 

Maximální bodové hodnocení

 

 
 
 

 

 

 


Česká republika dosáhla při hodnocení indexem DESI 2015 celkového skóre 0,46 (v roce 2014 skóre činilo 0,42), což ji řadí z 28 členských států EU na 17. místo (stejně jako loni). Čeští občané vykazují dobrou úroveň digitálních dovedností (76 % z nich používá internet pravidelně, 57 % disponuje alespoň základními digitálními dovednosti). Díky tomu mohou internet využívat k  široké škále aktivit. Čeští uživatelé internetu si poměrně oblíbili internetové bankovnictví (58 %) a na internetu také nakupují (52 %). České malé a střední podniky jsou v EU na špičce v online prodeji, a  pokud jde o obrat z tohoto prodeje, patří jim přední místa. Česká republika však dosahuje podprůměrných výsledků v zajišťování vyspělých digitálních veřejných služeb. Tato oblast zůstává pro ČR hlavní výzvou. Svědčí o tom pouhých 14 % uživatelů, kteří internet využívají k  vyplňování a zasílání formulářů orgánům veřejné správy (to ČR řadí na  26. místo v Unii).

Česká republika tak celkově výsledky spadá do skupiny středně výkonných států. Další informace a podrobné výsledky v jednotlivých kategoriích zde.

 

Hlavní závěry, ke kterým se na základě indexu DESI dospělo:

– stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly. Podrobné informace najdete v přehledech k jednotlivým zemím.

 

– většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.

 

– Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo, 39 % domácností, které mají televizi, využívá video na vyžádání.

 

– při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky (MSP) problémům: pouze 15 % malých a středních podniků online prodává – a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej.

 

– digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v  elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný).

 

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu poznamenal:  „Tato čísla dokládají, že se Evropa digitalizuje a že Evropany zaujaly užitečné služby, které digitalizace přináší. Internet využívá převážná většina evropských občanů. O online obsah je zájem a my musíme dosáhnout toho, aby k němu občané měli snadný přístup. To jim může poskytnout jednotný digitální trh, který také pomůže podnikům inovovat a růst a  zvýší důvěru v internetové služby, jako je elektronická správa (e-government) nebo internetové bankovnictví. Evropská komise tento trh pomůže zavést.“

 

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplňuje: „Digitální index například ukazuje, jak se radikálně změnil způsob, jak lidé sledují filmy – i nadále sledují své oblíbené seriály na televizní obrazovce, ale značné množství (40 %) rovněž využívá video na vyžádání a  na filmy se dívá na internetu. Musíme se přizpůsobit potřebám občanů a musíme přemýšlet, jak jim přizpůsobit naše politiky.“

 

Index DESI má velký význam zvláště v této době, neboť Evropská komise připravuje strategii jednotného digitálního trhu, která má být zveřejněna letos v květnu. Cílem strategie je vytvořit správné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívaly přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí. Vytvořením jednotného digitálního trhu může Evropa v příštích pěti letech získat až 250 miliard EUR v dalším růstu a statisíce nových pracovních míst.

 

Souvislosti

Index DESI (digitalizace hospodářství a společnosti) byl dnes představen v rámci fóra Digital4EU v Bruselu (projev místopředsedy Ansipa @Ansip_eu, projev komisaře Oettingera, @GOettingerEU, přenos z fóra bude k dispozici zde).

 

Index kombinuje více než 30 ukazatelů a používá systém vážení. Hodnotí každou zemi na základě výkonu v digitální oblasti. Jako analytický nástroj poskytuje základ pro zahájení strategie jednotného digitálního trhu.

Před sestavením konečné známky pro jednotlivé země byly soubory a podsoubory ukazatelů přepočítány za pomoci vážicích koeficientů, jež stanovili odborníci Evropské komise. Konektivita a digitální dovednosti („lidský kapitál“), které se považují za základ digitální ekonomiky a společnosti, tvoří 25 % celkového ohodnocení (maximem je hodnota 1,0). Integrace digitálních technologií představuje 20 %, neboť používání IT v podnicích je jednou z nejdůležitějších hybných sil růstu. Aktivity prováděné online („používání internetu“) a digitální veřejné služby ke  známce přispívají každá po 15 %. Index DESI je flexibilní nástroj, který umožňuje na základě použití koeficientů zjistit možný dopad na celkové hodnocení.

Nové údaje obsažené v dnešní aktualizaci indexu DESI jsou příspěvkem ke srovnávacímu přehledu pokroku v oblasti Digitální agendy, který Evropská komise zveřejňuje jednou ročně a ve kterém posuzuje, jak členské státy postupují při plnění cílů stanovených v Digitální agendě pro Evropu. Příští srovnávací přehled pokroku v digitální agendě bude zveřejněn v létě tohoto roku.

Zdroj: Evropská komise

© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 18.10.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru