„Dnes pokládáme základní kámen digitální budoucnosti Evropy. Přeji si celoevropské telekomunikační sítě, digitální služby, které překračují hranice, a záplavu inovativních evropských začínajících podniků,“ řekl o zveřejněné strategii předseda Komise Jean-Claude Juncker.

Komise slibuje přezkoumat a změnit stávající rámec politik tak, aby podle ní odpovídal 21. století. Chce zjistit, jak stávající pravidla nejlépe přizpůsobit nové situaci. Strategie pro jednotný digitální trh stanoví 16 klíčových opatření rozdělených do 3 pilířů. Konkrétní předpisy Komise předloží do konce roku 2016.


3 pilíře digitální strategie EU
Zlepšit přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě
Vytvořit vhodné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby
Maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky

Na vytváření dokumentu se podílel projektový tým, do kterého patří i česká komisařka Věra Jourová. Hlavní zodpovědnost nese estonský místopředseda Komise Andrus Ansip zodpovědný za digitální vnitřní trh, který se ve své domovské zemi proslavil úspěšnou adaptací státní správy na internetové prostředí. Sekunduje mu německý komisař Günther Oettinger, pod nějž spadá digitální ekonomika EU.


EU prověří Google a Facebook

Důležitá role připadla i komisařce pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové, která má na starost antimonopolní šetření v oblasti elektronického obchodování, které bylo dnes zahájeno.

Prověrka "on-line platforem", tedy vyhledávačů, sociálních médií, obchodů s aplikacemi a podobných nástrojů má zjistit, jak tyto služby pracují s daty, která jim lidé poskytují. Prověřeny mají být i vztahy mezi nimi navzájem, vztahy s dodavateli či prosazování vlastních služeb na úkor konkurence nad rámec pravidel hospodářské soutěže.

Komise už v dubnu začala prověřovat firmu Google, a to kvůli jejímu možnému zneužívání dominantního postavení na trhu. Google podle komise ve výsledcích internetového vyhledávání systematicky zvýhodňoval vlastní produkt umožňující srovnávání nákupních nabídek. Společnost obvinění odmítá.


Jednodušší nakupování v zahraničí

Komise navrhne také pravidla pro zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu. V roce 2014 pouze 15 procent obyvatel EU využilo on-line služeb či nabídek e-shopů ze zahraničí. V rámci domácího státu přitom přes internet nakupuje 44 procent Evropanů.

Napomoci by k tomu mělo například snižování cen za dopravu zásilek. „Cena za dopravu je jedna z překážek, kterou spotřebitelé i obchodníci často uvádí jako důvod, proč se spoléhají na tuzemský trh a nerozhlíží se za hranicemi vlastní země. Pokud by se podařilo racionalizovat výši poštovného v tom smyslu, že by se platilo skutečně podle překonané vzdálenosti a nikoli podle toho, zda zásilka překročila hranice státu, určitě by to uvítaly obě strany," okomentovala návrh europoslankyně Dita Charanzová.

Konec blokování uživatelů ze zahraničí

Dalšími kroky by mělo být zjednodušování režimů DPH či zamezení neopodstatněného zeměpisného blokování obsahu – tzv. geoblockingu. „Dlouhodobě volám po potírání jakýchkoliv forem diskriminace na základě národnosti, a to nejen v případě tzv. geo-blockingu, ale obecně v přístupu ke zboží i službám," nechala se slyšet europoslankyně Olga Sehnalová.

Geoblocking využívají prodejci k tomu, aby uživatelům internetu z jiných zemí zabránili v přístupu na stránky, či je přesměrují na stránky zpět do jejich země, často s vyššími cenami.

Celoevropská autorská práva

Podstatnou součástí záměru je také "modernější, evropštější autorské právo". Ještě do konce roku chce komise předložit legislativní návrhy, jejichž cílem bude sblížení systémů autorských práv, a tedy širší internetový přístup k dílům v celé EU.

Komise má také v plánu přepracovat evropská telekomunikační pravidla. To zahrnuje účinnější koordinaci spektra, společná kritéria pro jeho přidělování v jednotlivých zemích, lepší podmínky pro investice do vysokorychlostního širokopásmového připojení i rovná pravidla pro tradiční i nové účastníky trhu.

Smysl strategie shrnul Günther Oettinger. „Naše ekonomiky a společnosti jsou na cestě k digitalizaci. Budoucí prosperita bude z velké části záviset na tom, jak tento přechod zvládneme“.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop
Zdroj: Euroskop.cz

© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru