prosinec
03

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

Evropská komise vydala 28. listopadu roční analýzu růstu pro rok 2015, která doporučuje provádět ekonomickou a sociální politiku, sjednocující jednotlivé členské státy, založenou na třech hlavních pilířích: 1) podpoře investování, 2) strukturálních reformách a 3) fiskální odpovědnosti. Tento směr by měl Evropu přivést zpět na cestu vytváření pracovních míst a ekonomického růstu. Investiční plán pak počítá se zajištěním minimálně 315 miliard eur veřejných a soukromých investic pro následující tři roky. Peníze by měly sloužit k reformaci pracovních trhů jednotlivých členských států. Více v článku..

Sdělení komise Evropskému parlamentu a evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

Zdroj: www.ec.europa.eu
říjen
15

Odliv zisků - symptom vyčerpaného hospodářského modelu

Evropská Unie, nevyjímaje Českou Republiku, se nachází v období pomalého růstu, jenž následuje po stagnaci způsobené hospodářskou krizí, celosvětovou změnou makroekonomických a pracovně tržních podmínek, a v současnosti umocněnou ruskými sankcemi. Samotná ČR se pak nachází v potenciálně rizikové fázi svého dlouhodobého hospodářského přetváření.
V počáteční fázi, charakterizované zahraničními investicemi, se ekonomický růst přibližoval směrem k životní úrovni západní Evropy. Avšak z důvodu konkurence nově industrializovaných zemí se projevuje dopad snížení přílivu zahraničních investic a odliv zisků z investic uskutečněných v minulosti.
Jednou z cest do další fáze by mohlo být vytvoření fungující ekonomiky bez výjimečných či dočasných soukromých zahraničních zdrojů. Další možností je pak vytvoření takových podmínek, jež by využily plně přednosti ČR, jako jsou geografické umístění v rámci Evropy, stabilní ekonomické a podnikatelské prostředí vytvořené vládou a pevným daňovým systémem. Toto, a např. zboží s vysokou přidanou hodnotou, by pak mohlo přilákat více zahraničních investorů a vyvést tak ekonomiku ze současné stagnující pozice.

. Odliv zisků jako symptom vyčerpaného hospodářského modelu
červenec
04

RADA EU k národnímu programu reforem ČR na rok 2014

RADA EVROPSKÉ UNIE
k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014
a ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014

Evropská rada na návrh Evropské komise schválila v březnu 2010 zahájení nové strategie pro růst a zaměstnanost, Evropa 2020, založené na posílené koordinaci hospodářských politik, zaměřené na jejich klíčové oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření k posílení evropského potenciálu pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.
Na základě doporučení Evropské rady z roku 2013, roční analýzy růstu, předložila Česká republika 16. dubna 2014 svůj národní program reforem a 28. dubna 2014 svůj konvergenční program. V těchto programech jsou obsaženy podrobné informace o pokroku, jehož se dosáhlo od roku 2013 a o budoucích plánech vlády.
Předložené programy byly široce konzultovány se zástupci českého parlamentu, sociálními partnery, regionálními orgány, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými stranami. Než byly oba programy přijaty vládou, byly předloženy k projednání výborům Parlamentu ČR.

Doporučení Evropské rady k národnímu programu reforem ČR na rok 2014


Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu ČR na rok 2014 Evropskou komisí
červen
02

B. Dufek k aktuálním problémům českého zemědělství

Na stránkách posledního vydání Zemědělce, odborného a stavovského týdeníku, byl uveřejněn rozhovor redaktora Oldřicha Přibíka s Bohumírem Dufkem, předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR.
Rozhovor ze dne 27. května 2014 uvádíme v plném znění v článku.
květen
22

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Dne 26. května 2014 se koná mimořádné rozšířené zasedání Rady vlády pro BOZP.

Na programu je:
- Projednání analytického rozhodovacího materiálu pro vládu ČR „Zabezpečení při
  pracovním úrazu a nemoci z povolání“
- Stanovisko Pracovní skupiny Rady vlády k předloženému materiálu
- Přijetí Stanoviska Rady vlády pro BOZP k výše uvedenému materiálu a Doporučení
  vládě ČR s návrhem řešení

Dokumenty ke ztažení:
Předkládací zpráva
Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání
Přílohy materiálu k zabezpečení při pracovním úrazu a nemocí z povolání

Zdroj: Rada vlády pro BOZP

leden
24

Rozhovor s B. Dufkem - časopis Zěmědělec 4/2012

My v rámci kolektivního vyjednávání v zemědělství nejdeme jako některé jiné svazy cestou uzavírání smluv na dva či tři roky, protože koruna z ledna nemá stejnou hodnotu jako koruna z prosince. Kolektivní smlouva je nejhodnotnější právě v oblasti mzdové, proto chceme vyjednávat každý rok, i když víme, že si tím ztěžujeme situaci a podnikatelé toho v některých případech dokáží velmi dobře zneužívat. Více v článku...

Zdroj: Zemědělec, č. 4/2012, 23.1.2012
listopad
10

Umřete jako myši v baňce. Odbory svolávají lid do ulic

Termín 25. listopadu, kdy chce vstoupit do protestu Asociace samostatných odborů, se blíží. Kdo všechno se k akci připojí, ještě není zcela v tuto chvíli jasné, jisté je však to, že ve hře bude opět možnost dopravní blokády Prahy. ParlamentníListy.cz to prozradil dobře informovaný zdroj přímo z vedení odborů.

Zdroj: ParlamentníListy
září
29

Press klub Bohumíra Dufka: Nejsme jenom "rudí ďáblové"

V pátek 16. září se v Praze uskutečnil první Press klub Bohumíra Dufka, předsedy Asociace samostatných odborů. „Chceme ovlivnit veřejnost, že nejsme jenom ti 'rudí ďáblové', kteří všechno bourají, ale že máme také konstruktivní návrhy, jak věci řešit,“ zdůvodnil potřebnost takových akcí Bohumír Dufek.
Zdroj: Outsidermedia.cz
25.9.2011

září
21

Odborář Dufek rázně zakročil bagrem. A to neměl dělat

Odboráři jsou považováni za rebely. V Česku obzvlášť, a ti, co je vedou, ještě více. I proto se musí často obrnit proti různým tlakům, jež jsou na ně kladeny.
Zdroj: ParlamentniListy.cz
18.9.2011

září
20

Máme shodné požadavky s podnikateli

Odborář Dufek po jednání tripartity: Máme shodné požadavky s podnikateli
Na pátek 16. září svolala Outsidermedia (www.outsidermedia.cz) do jedné pražské restaurace „neformální pressklub“ na němž by se členové nezávislých médií a blogů mohli sestkat s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem den po posledním jednání tripartity.
Zdroj: Britské listy
19.9.2011Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru