květen
07

Projev B. Sobotky na Humboldtově univerzitě v Berlíně

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velice rád, že mám příležitost před vámi promluvit a navíc právě v těchto dnech, kdy si připomínáme sedmdesát let od konce druhé světové války, která byla největším a nejkrutějším konfliktem v dějinách lidstva, ale také, jakkoli to zní paradoxně, klíčovou událostí pro vývoj evropského kontinentu. V reakci na hrůzy druhé světové války a ve snaze zabránit tomu, aby se tyto děsivé události znovu opakovaly, což se po první světové válce nepovedlo, zahájily evropské státy, do té doby nevídaný integrační projekt, který je živý dodnes. Evropská unie, v níž se vyvinula evropská společenství, která stála v padesátých letech na počátku integračních snah, představuje dnes klíčový přínos Evropy pro stabilitu a mír ve světě a je garantem základních hodnot, na nichž stojí naše společnost...více v článku
únor
26

Jak pokročila ČR a další země na cestě k digitální Evropě

Digitální odvětví nabízí evropským podnikům a občanům velký potenciál. Mohou nakupovat a studovat online, platit přes internet účty nebo využívat elektronické veřejné služby – s internetem jde všechno rychleji. Samozřejmě, pokud vše funguje, jak má. Jak ukazují aktuální hodnoty indexu DESI (digitální ekonomika a společnost) Evropské komise, situace se v jednotlivých zemích liší a státní hranice jsou nadále překážkou pro fungování skutečného jednotného digitálního trhu, který je jednou z hlavních prioritJunckerovy Komise.
únor
26

Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016

Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016 úzce navazuje na program předchozího období let 2013 – 2014, který stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě očekávané řešení problematiky úrazového pojištění a s ním spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty, samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění. Více v článku...
prosinec
03

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

Evropská komise vydala 28. listopadu roční analýzu růstu pro rok 2015, která doporučuje provádět ekonomickou a sociální politiku, sjednocující jednotlivé členské státy, založenou na třech hlavních pilířích: 1) podpoře investování, 2) strukturálních reformách a 3) fiskální odpovědnosti. Tento směr by měl Evropu přivést zpět na cestu vytváření pracovních míst a ekonomického růstu. Investiční plán pak počítá se zajištěním minimálně 315 miliard eur veřejných a soukromých investic pro následující tři roky. Peníze by měly sloužit k reformaci pracovních trhů jednotlivých členských států. Více v článku..

Sdělení komise Evropskému parlamentu a evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

Zdroj: www.ec.europa.eu
říjen
15

Odliv zisků - symptom vyčerpaného hospodářského modelu

Evropská Unie, nevyjímaje Českou Republiku, se nachází v období pomalého růstu, jenž následuje po stagnaci způsobené hospodářskou krizí, celosvětovou změnou makroekonomických a pracovně tržních podmínek, a v současnosti umocněnou ruskými sankcemi. Samotná ČR se pak nachází v potenciálně rizikové fázi svého dlouhodobého hospodářského přetváření.
V počáteční fázi, charakterizované zahraničními investicemi, se ekonomický růst přibližoval směrem k životní úrovni západní Evropy. Avšak z důvodu konkurence nově industrializovaných zemí se projevuje dopad snížení přílivu zahraničních investic a odliv zisků z investic uskutečněných v minulosti.
Jednou z cest do další fáze by mohlo být vytvoření fungující ekonomiky bez výjimečných či dočasných soukromých zahraničních zdrojů. Další možností je pak vytvoření takových podmínek, jež by využily plně přednosti ČR, jako jsou geografické umístění v rámci Evropy, stabilní ekonomické a podnikatelské prostředí vytvořené vládou a pevným daňovým systémem. Toto, a např. zboží s vysokou přidanou hodnotou, by pak mohlo přilákat více zahraničních investorů a vyvést tak ekonomiku ze současné stagnující pozice.

. Odliv zisků jako symptom vyčerpaného hospodářského modelu
červenec
04

RADA EU k národnímu programu reforem ČR na rok 2014

RADA EVROPSKÉ UNIE
k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014
a ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014

Evropská rada na návrh Evropské komise schválila v březnu 2010 zahájení nové strategie pro růst a zaměstnanost, Evropa 2020, založené na posílené koordinaci hospodářských politik, zaměřené na jejich klíčové oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření k posílení evropského potenciálu pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.
Na základě doporučení Evropské rady z roku 2013, roční analýzy růstu, předložila Česká republika 16. dubna 2014 svůj národní program reforem a 28. dubna 2014 svůj konvergenční program. V těchto programech jsou obsaženy podrobné informace o pokroku, jehož se dosáhlo od roku 2013 a o budoucích plánech vlády.
Předložené programy byly široce konzultovány se zástupci českého parlamentu, sociálními partnery, regionálními orgány, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými stranami. Než byly oba programy přijaty vládou, byly předloženy k projednání výborům Parlamentu ČR.

Doporučení Evropské rady k národnímu programu reforem ČR na rok 2014


Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu ČR na rok 2014 Evropskou komisí
červen
02

B. Dufek k aktuálním problémům českého zemědělství

Na stránkách posledního vydání Zemědělce, odborného a stavovského týdeníku, byl uveřejněn rozhovor redaktora Oldřicha Přibíka s Bohumírem Dufkem, předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR.
Rozhovor ze dne 27. května 2014 uvádíme v plném znění v článku.
květen
22

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Dne 26. května 2014 se koná mimořádné rozšířené zasedání Rady vlády pro BOZP.

Na programu je:
- Projednání analytického rozhodovacího materiálu pro vládu ČR „Zabezpečení při
  pracovním úrazu a nemoci z povolání“
- Stanovisko Pracovní skupiny Rady vlády k předloženému materiálu
- Přijetí Stanoviska Rady vlády pro BOZP k výše uvedenému materiálu a Doporučení
  vládě ČR s návrhem řešení

Dokumenty ke ztažení:
Předkládací zpráva
Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání
Přílohy materiálu k zabezpečení při pracovním úrazu a nemocí z povolání

Zdroj: Rada vlády pro BOZP

leden
24

Rozhovor s B. Dufkem - časopis Zěmědělec 4/2012

My v rámci kolektivního vyjednávání v zemědělství nejdeme jako některé jiné svazy cestou uzavírání smluv na dva či tři roky, protože koruna z ledna nemá stejnou hodnotu jako koruna z prosince. Kolektivní smlouva je nejhodnotnější právě v oblasti mzdové, proto chceme vyjednávat každý rok, i když víme, že si tím ztěžujeme situaci a podnikatelé toho v některých případech dokáží velmi dobře zneužívat. Více v článku...

Zdroj: Zemědělec, č. 4/2012, 23.1.2012
listopad
10

Umřete jako myši v baňce. Odbory svolávají lid do ulic

Termín 25. listopadu, kdy chce vstoupit do protestu Asociace samostatných odborů, se blíží. Kdo všechno se k akci připojí, ještě není zcela v tuto chvíli jasné, jisté je však to, že ve hře bude opět možnost dopravní blokády Prahy. ParlamentníListy.cz to prozradil dobře informovaný zdroj přímo z vedení odborů.

Zdroj: ParlamentníListy
© 2021 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 13.09.2021  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru